Statlig sektor

Akademikerne forhandler for 35 539 personer i staten.

Årets mellomoppgjør i staten startet 23. april 2019, og Akademikerne går til forhandlingsbordet med krav om solid lønnsvekst.

Les Akademikernes krav her.

Det er brudd i forhandlingene om årets lønnsoppgjør i staten. Lønnsoppgjøret går nå til mekling, og fristen til å komme til enighet er satt til 23. mai klokken 24.00.


Lønnsoppgjøret 2017

Lokale forhandlinger i staten

Det skal gjennomføres lokale forhandlinger i statlig sektor innen 31. oktober. Her får du informasjon om hva du som medlem i Samfunnsviterne bør gjøre i forkant av og i forbindelse med de lokale forhandlingene.

Les mer

Hva betyr ny avtale i staten for deg?

I 2016 fikk Akademikerne et nytt lønnssystem som er videreutviklet og forbedret i årets oppgjør. Akademikernes hovedtariffavtale innebærer at forhandling om lønn ikke lenger skal skje sentralt i Oslo men på den enkelte arbeidsplass gjennom lokale, kollektive forhandlinger, slik som er vanlig i store deler av arbeidslivet. Les hvorfor dette er smart for deg.

Les mer

Oppgjøret i staten: Den nye lønnsstigen

Akademikerne og staten forenkler hovedtariffavtalen. Nå erstattes 39 ulike lønnsrammer med én lønnsstige. Lønnsstigen gir ansatte som omfattes av ordningen, 1,1 prosent årlig lønnsvekst i opptil ti år. En konsekvens av avtalen er at flere av Akademikernes medlemmer vil kunne få automatiske opprykk.

Les mer

Anders Kvam, forhandlingsleder Akademikerne stat

Enighet i lønnsoppgjøret i staten: Gjennomslag for Akademikernes krav

Meklingen mellom Akademikerne og staten resulterte i enighet, torsdag 24. mai kl. 16.

Les mer

Akademikerne varsler streik i staten

814 medlemmer i Akademikerne tas ut i streik 24. mai dersom den pågående meklingen med staten ikke fører frem. Fristen for å avslutte meklingen går ut 23. mai kl. 24.

Les mer

Anders Kvam

Oppgjøret mellom Akademikerne og staten går til mekling

– Akademikerne er enig med staten om et lønnssystem som er ytterligere forenklet. Akademikerne ønsket å fortsette prosessen og er skuffet over at staten har lukket forhandlingene om de øvrige delene av tariffavtalen, sier forhandlingsleder Anders Kvam.

Les mer

Anders Kvam

Krever forenkling av lønnssystemet

Akademikerne går inn i årets oppgjør med krav om en solid reallønnsvekst, at lønnsgapet mellom akademikere i privat sektor og staten blir mindre og at forenklingen av lønnssystemet blir ferdigstilt.

Les mer