Akademikerne har utarbeidet en oversikt over individuelle utslag basert på årskull, opptjeningsår, lønnsprofil og uttakstidspunkt. Sjekk oversikten her!

Hvordan slår den nye ordningen ut for deg? Se oversikten her!

Sjekk din pensjonsopptjening


Det vil ta tid før det er mulig å gjøre gode beregninger av hvordan de nye reglene slår ut for deg. Det vil uansett være lurt å sjekke hvordan du ligger an med pensjonsopptjeningen.

Se nav.no og minpensjon.no