Eksempler på arbeidsgivere

Når du skal orientere deg på arbeidsmarkedet anbefaler vi å fokusere mindre på stillingstitler og konkrete arbeidsgivere, og heller se på hva som kjennetegner jobber som ville vært interessante for deg.

Listen under er ment som et utgangspunkt for research på arbeidsmarkedet. Flere av lenkene viser til sider hvor du finner lengre lister over arbeidsgivere. 

To personer som holder en jordklode

Bistand og utviklingsarbeid

Les mer

En bok og et forstørrelseglass

Forskning

Les mer

Et hjerte og med en hjerterytme-strek i midten av hjertet

Helse og velferd

Les mer

Tre personer som holder rundt hverandre

HR

Les mer

Et pass

Innvandring/Integrering

Les mer

En jordklode

Internasjonalt/områdekunnskap

Les mer

Et maleri og malepensler

Kunst og kultur

Les mer

En mann og kvinne på hver side av en linje

Likestilling og menneskerettigheter

Les mer

Bøker

Litteratur

Les mer

Sosiale medier symboler: et hjerte, e-post, en like, en snakkeboble

Media

Les mer

En person ser på et maleri på veggen

Museum, arkiv og kulturvern

Les mer

En kirke

Religion og livssyn

Les mer

En person som sitter og jobber på en PC

Saksbehandling/utredning/analyse

Les mer