Møt samfunnsvitere som jobber med bærekraft og forteller om hvordan de bruker samfunnsviterkompetansen sin i jobben.

Hvilken kompetanse kreves av samfunnsvitere som ønsker å jobbe med bærekraft, hvilke jobbmuligheter har man og hva vil det egentlig si "å jobbe med bærekraft"? 

Tre samfunnsvitere som jobber med bærekraft forteller hvordan de bruker samfunnsviterkompetansen sin i jobben. Deretter følger en panelsamtale hvor også Trygve Ulset fra NHO deltar. Panelet avslutter med å svare på spørsmål fra seerne.

Du finner opptaket nederst i artikkelen. Videoen er delt inn i tidskapitler med beskrivelser slik at du kan hoppe fram til det som er mest relevant for deg.

Beskrivelsene finner du også i descriptionfeltet ved å se videoen på Youtube.

Panelet:

Camilla Skjelsbæk Gramstad,
 master i Culture, Environment and Sustainability og Head of sustainability i Elkjøp Nordic
.
Camilla startet i Elkjøp i 2020 etter å ha jobbet syv år som Bærekraftsansvarlig i Virke, der hun jobbet med næringspolitikk og rådgivning til bedrifter om bærekraftig forretningsutvikling.

Før det jobbet hun med bærekraft og leverandørutvikling gjennom offentlige anskaffelser ved Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), og har tidligere jobbet ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo. Hun har sittet i divisjonsstyret for innovasjon i Forskningsrådet og vært styrenestleder i Initiativ for etisk handel og Miljøfyrtårn. Camilla har en tverrfaglig master i Culture, Environment and Sustainability fra Universitetet i Oslo.

Tessa van der Staak, master i sosialantropologi og UX designer i Klimaantropologen.


Tessa utviklet Klimaantropologen for å dele kunnskap om de menneskelige sidene av klimaløsninger. Ved å kombinere antropologiske forskningsmetoder og verktøy fra UX design kartlegger hun utfordringer og barrierer, og utvikle løsninger som oppfordrer til mer klimavennlig atferd.

Tessa er spesialisert på klima og miljøløsninger, og jobber for at nye innovasjoner kan bidra til langvarig atferdsendring. Hun har en master i sosialantropologi fra Universitetet i Wien.

Bastian Klunde, master i historie og Direktør i Footprint, en del av Sopra Steria.


Bastian leder Sopra Sterias ESG-rådgivning, og har de siste 10 årene fulgt utviklingen innen klima- og bærekraft nasjonalt og internasjonalt tett.

Han jobber sammen med Footprints kunder for å identifisere forretningsmuligheter i det grønne skiftet, og har spesialisert seg på å gjøre klima- og bærekraft til konkurransekraft og lønnsomhet. Han har tidligere jobbet som Bærekraftanalytiker i Sigla, Kommunikasjonsrådgiver, webredaktør og prosjektleder i ZERO og vært leder i Spire og styremedlem i Utviklingsfondet. Bastian har en master i historie fra Universitetet i Oslo.

Trygve Ulset, master i statsvitenskap og seniorrådgiver i Næringspolitisk avdeling NHO.


Trygve har vært ansatt i NHO siden 2020 hvor han jobber med bærekraft og grønn politikk. Før dette var han ti år i Naturviterne hvor han også jobbet med hvordan vi skal legge til rette for flere grønne jobber. Trygve sitter også i juryen til Næringslivets klimapris. Av utdanning har han en master i statsvitenskap fra NTNU og en master fra BI i business and administration.

 

 

Andre digitale panelsamtaler

Se også opptak av våre to tidligere avholdte panelsamtaler om samfunnsviterjobber innen ulike bransjer: