Eksempler på arbeidsgivere

Når du skal orientere deg på arbeidsmarkedet anbefaler vi å fokusere mindre på stillingstitler og konkrete arbeidsgivere, og heller se på hva som kjennetegner jobber som ville vært interessante for deg.

Listen under er ment som et utgangspunkt for research på arbeidsmarkedet. Flere av lenkene viser til sider hvor du finner lengre lister over arbeidsgivere.