Norges museumsforbund: Alfabetisk liste over medlemmer

Arkivportalen: Liste over historiske arkiver og institusjoner i Norge

Fortidsminneforeningen: Lenkesamling, arrangementer m.m.

Kulturvernforbundet: Arrangementer, medlemsoversikt m.m.

KORO: Kunst i offentlig rom – Planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring av kunstprosjekter

Riksantikvaren: Prosjekter, aktiviteter, ledige stillinger m.m.

Arkivverket: Informasjon om institusjonene og ledige stillinger.

Kulturrådet: Tilskudd, rådgivning, prosjekt- og utviklingsarbeid. Se f.eks. «Fagområder» og «Museum og kulturvern»