Fagbeskrivelser

Samfunnsvitere har kunnskap om hvordan individer og grupper av mennesker tenker og handler i ulike situasjoner og sammenhenger. Her kan du lese mer om de ulike fagretningene og hvilken kompetanse som kjennetegner dem.

Humaniora

Humaniora handler om hvordan mennesker forstår, former og handler ut fra verdier, kultur og sosiale forhold

Les mer

Samfunnsfag

Samfunnsfag handler om hvordan individer og grupper handler og utvikler seg i forhold til hverandre og sine omgivelser

Les mer