Humaniora handler om hvordan mennesker forstår, former og handler ut fra verdier, kultur og sosiale forhold

Humaniora omfatter mange ulike fagretninger. Her er noen eksempler:

PR/informasjon/media
Nøkkelkompetanse: Kulturelle, sosiale og politiske aspekter ved mediene og kunnskap om ulike mediers egenart, bruk og samfunnsbetydning.

Språk/litteratur/områdestudier
Nøkkelkompetanse: Hvordan språk, kultur, litteratur og samfunn påvirker våre omgivelser og måten vi tenker på.

Historie
Nøkkelkompetanse: Forståelse for samtiden gjennom kjennskap til fortidens samfunnsmessige og politiske forhold.

Kunst/kultur/religion
Nøkkelkompetanse: Analysere informasjon om ulike måter mennesker fortolker livet på, og hvordan disse kommer til uttrykk.

Filosofi/idéstudier
Nøkkelkompetanse: Studier av menneskelig tenkemåte, handlingsmønstre og selvforståelse.

Arkeologi

Nøkkelkompetanse: Dokumentere, analysere og forklare samfunnsliv og  menneskers atferd over tid.

Trykk på et av fagene over for å lese mer om de ulike fagretningene og hvilken kompetanse som kjennetegner dem.