Samfunnsfag handler om hvordan individer og grupper handler og utvikler seg i forhold til hverandre og sine omgivelser

Samfunnsfag omfatter mange ulike fagretninger. Her er noen eksempler:

Statsvitenskap
Nøkkelkompetanse: Analyse av ulike aspekter ved politisk aktivitet og politiske institusjoner

Administrasjon/organisasjon/ledelse
Nøkkelkompetanse: Kunnskap om og ferdigheter i å analysere institusjonsutvikling og ledelsesroller

Sosiologi
Nøkkelkompetanse: Kunnskap om samhandling mellom mennesker, i små og store grupper, og i samfunn – både nasjonalt og global

Sosialantropologi
Nøkkelkompetanse: Samle og analysere informasjon om hvordan mennesker lever og samhandler

Samfunnsgeografi/samfunnsplanlegging
Nøkkelkompetanse: Forholdet mellom mennesker og omgivelser

Samfunnssikkerhet
Nøkkelkompetanse: Krisehåndtering og analyser av trusler, risiko, sårbarhet og beredskapsbehov

Pedagogikk/spesialpedagogikk
Nøkkelkompetanse: Kunnskap om undervisning, oppdragelse, læring og utvikling, samt tilrettelegging for mennesker med spesielle opplæringsbehov

Psykologi
Nøkkelkompetanse: Hva som påvirker mennesker og hvordan vi virker i relasjon til hverandre

Kriminologi/offentlig rett
Nøkkelkompetanse: Analysere forholdet mellom kriminalitet og samfunn.

Trykk på et av fagene over for å lese mer om de ulike fagretningene og hvilken kompetanse som kjennetegner dem.