Kommunikasjon mellom ulike faggrupper, avdelinger i virksomheten

  • Identifisere ulike motivasjoner, verdier og interesser.
  • «Dekode» og forenkle kommunikasjonen mellom ledd i organisasjonen.


Eksempler på relevante fag: Pedagogikk, psykologi, sosialantropologi, retorikk og språklig kommunikasjon, filosofi

 


Rekruttering og opplæring

  • Finne de gode kandidatene til oppgaven
  • Utvikle ledere og lederteam i virksomheten
  • Lære andre å lære bort
  • Utvikle og/eller kvalitetssikre gode systemer for opplæring og kompetanseheving i virksomheten
  • Utvikle og/eller kvalitetssikre læringspakker bedriften kan selge til andre


Eksempler på relevante fag: Pedagogikk, psykologi