Brukerdrevet innovasjon

  •  Kartlegge hvordan forbruker opplever produktet/tjenesten
  • Observere produktet/tjenesten i faktisk bruk og kundens opplevelse av dette
  • Utarbeide spørreskjemaer
  • Foreta intervjuer
  • Identifisere behov for nye produkter og tjenester 
  • Stimulere til samarbeid med leverandører og forbrukere i utviklingen av nye produkter/tjenester
  • Tilpasse arbeidsprosesser til ny teknologi og nye produkter/tjenester

 

Eksempler på relevante fag: Sosialantropologi, sosiologi, filosofi, psykologi

 

 

Personvern og etikk

  • Forutse problemstillinger knyttet til ny teknologi
  • Gi råd i etiske spørsmål knyttet til teknologiutvikling
  • Forutse reaksjoner fra media, forbrukere, politikere etc. og lage en strategi for håndtering av disse


Eksempler på relevante fag: Filosofi og idéstudier, statsvitenskap, sosialantropologi, religionsstudier, sosiologi