Spissing av budskap

  • «Oversette» vanskelig språk/fagtermer og tilpasse til målgruppe.
  • Forenkle vanskelig språk
  • Gjøre kompleks informasjon forståelig


Eksempler på relevante fag: Litteraturvitenskap, retorikk og språklig kommunikasjon, pedagogikk, språkvitenskap og lingvistikk

 


Tekstproduksjon

  • Skrive kronikker, taler, notater, referater etc. innen korte frister
  • Bidra med innholdsproduksjon til nettsider

Eksempler på relevante fag: Medievitenskap, retorikk og språklig kommunikasjon, språkstudier, litteraturvitenskap

 

Sosiale medier

  • Gi råd om hvordan virksomheter kan bruke sosiale medier til å nå sine strategiske/forretningsmessige mål
  • Være i dialog med publikum og ulike målgrupper
  • Kartlegge hvilke medier som treffer de ulike målgruppene
  • Drifte en blogg

Eksempler på relevante fag: Medievitenskap, sosialantropologi, retorikk og språklig kommunikasjon, litteraturvitenskap

 

Medieanalyse

  • Raskt gjennomføre en god medieanalyse som sier noe om hvordan virksomheten blir oppfattet og hva den må gjøre for å endre eller forsterke dette bildet

 

Eksempler på relevante fag: Medievitenskap, retorikk og språklig kommunikasjon, språkstudier, litteraturvitenskap