Markedsanalyse

  • Utarbeide markedsanalyser basert på kunnskap om hvordan mennesker, og grupper av mennesker, tenker og handler
  • Gjennomføre kvalitative analyser
  • Gjennomføre kvantitative analyser
  • Innhente og analysere data

 

Eksempler på relevante fag: Samfunnsgeografi, sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi, medievitenskap

 

Forbrukeratferd

  • Forutse hvordan forbruker vil respondere på et produkt/tjeneste.
  • Bidra med kunnskap om menneskelige handlingsmønstre, og hvordan mennesker tolker og forstår informasjon


Eksempler på relevante fag: Sosiologi, psykologi, sosialantropologi, pedagogikk, filosofi


Reklame/PR/kampanjearbeid

  • På bakgrunn av kunnskap om forbruker, komme med innspill på hva som treffer målgruppen
  • Forutse hvordan mennesker og grupper av mennesker med stor sannsynlighet kommer til å reagere på ulike budskap som organisasjonen sender
  • Avklare hvilke historier som ønskes formidlet og hva som er den beste måten å formidle disse på
  • Planlegge og gjennomføre PR-tiltak


Eksempler på relevante fag: Medievitenskap, sosialantropologi, historie, retorikk og språklig kommunikasjon