Omdømmebygging

 • Gjennom kunnskap om symbolbruk, atferd og kommunikasjon, fortelle hvilket inntrykk din bedrift gir
 • Avgjøre hvilke historier bedriften bør fortelle for å skape en tydelig identite
 • Kartlegge hvordan bedriften oppfattes av målgruppen(e)
 • Definere bedriftens særtrekk
 • Finne ut hvordan forbruker opplever produktene/tjenestene bedriften tilbyr
 • Kartlegge bedriftens historie og hvordan bedriften har blitt oppfattet over tid 
 • Avklare hva som skiller din bedrift fra konkurrenten

 

Eksempler på relevante fag: Litteraturvitenskap, historie, sosiologi, sosialantropologi

 

Ledelseskommunikasjon

 • Gi råd om hvordan ledelsen bør kommunisere til ansatte i ulike ledd av organisasjonenGi råd om hvordan ledelsen bør formidle avgjørelser i krevende prosesser
 • Forutsi hvordan mennesker og grupper av mennesker kommer til å reagere på tiltak som organisasjonen planlegger å iverksette
 • Gi råd om gode kommunikasjonsformer i bedrifter med flerkulturelt miljø
 • Utvikle bedriftens fokus på etikk og verdibasert ledelse


Eksempler på relevante fag: Pedagogikk, psykologi, sosialantropologi, retorikk og språklig kommunikasjon, filosofi

 

Intern og ekstern merkevarebygging

 • Definere hva som kjennetegner virksomheten
 • Formulere bedriftens verdier og visjoner og forankre disse i alle ledd av organisasjonen
 • Finne de gode historiene om virksomheten, og den beste måten å kommunisere disse til ansatte, kunder og samarbeidspartnere

 

Eksempler på relevante fag: Litteraturvitenskap, historie, retorikk og språklig kommunikasjon, religionshistorie, filosofi- og idéstudier


«Employer branding»

 • Avklare hva som gjør virksomhet til en attraktiv arbeidsplass
 • Utføre målgruppeanalyser
 • Definere hva som skiller din virksomhet fra konkurrentene

 

Eksempler på relevante fag: Sosiologi, psykologi, sosialantropologi

 

CSR

 • Utvikle og/eller kvalitetssikre etiske retningslinjer
 • Gjennomføre risikokartlegginger
 • Følge opp de ulike leddene i leverandørkjeden
 • Kontakt med leverandører og samarbeidspartnere i utlandet 
 • Utvikle organisasjonens fokus på etikk og verdibasert ledelse

 

Eksempler på relevante fag: Filosofi, idéhistorie, sosialantropologi

 

Forretningsutvikling

 • Vurdere markedsmuligheter og markeder
 • Analysere kunder og konkurrenter
 • Etablere nye virksomheter og forretningsenheter
 • Skrive forretningsplaner og utforme forretningsmodeller

 

Eksempler på relevante fag: Samfunnsgeografi, sosialantropologi, sosiologi, språk- og områdekunnskap

 

Internasjonalisering

 • Bidra med kunnskap om EU og internasjonal politikk
 • Bidra med kjennskap til nasjonale og internasjonale lover og retningslinjer, avtaler og reguleringer
 • Bidra med språkkunnskaper på forhandlingsnivå
 • Kurse og veilede kollegaer og samarbeidspartnere i kulturelle koder, slik at virksomheten lykkes internasjonalt
 • Vurdere markeds- og kundepotensial med bakgrunn i områdekunnskap
 • Oversette skriftlige dokumenter og presentasjoner

 

Eksempler på relevante fag: Statsvitenskap, språk- og områdestudier, europastudier, internasjonale studier, samfunnsgeografi, sosialantropologi