Flere av arbeidsgiverne ønsker å møte samfunnsvitere i andre arenaer enn det som arrangeres tradisjonelt.

Arbeidsgiverne er lei «de evinnelige karrieredagene» og opplever at det blir altfor mye fokus på hva virksomhetene kan gjøre for de potensielle ansatte. Flere sier de blir møtt av studenter som sier «Hva kan dere gjøre med meg da?» og at det blir helt feil ift. til deres perspektiv (Samfunnsviternes arbeidsgiverundersøkelse, 2019).

Høsten er høysesong for karrieredager. De fleste universiteter og høyskoler arrangerer nå slike dager, hvor arbeidsgivere står på stand for å promotere bedriften sin. Mange opplever at disse dagene ikke gir særlig utbytte. Studenter og bedrifter stiller ofte med svært forskjellige forventninger.

Studenter og nyutdannede regner med å møte bedrifter som ansetter, og blir skuffet når de får beskjed om at det ikke er noen ledige stillinger i virksomheten de har peilet seg ut.

Arbeidsgiverne opplever ofte å ikke kunne svare på spørsmålene studentene stiller, og – for å kompensere – deler de ut refleks og twist i håp om at det skal bøte på studentenes skuffelse.

Så hvorfor har vi karrieredager?

For arbeidsgiver er slike dager gjerne en mulighet til å få profilert bedriften. Selv om de fleste kanskje ikke har ledige stillinger å tilby på stand, ønsker de å knytte bånd med fremtidens arbeidstakere. Enkelte arbeidsgivere har også sommer- og deltidsjobber og mulighet for oppgavesamarbeid for de som fremdeles har noen år igjen av studiene. Det er selvfølgelig mulig å få noe ut av slike dager – om man går inn for det, forbereder seg godt og stiller de «riktige» spørsmålene til bedriftene på stand.

En mer digitalisert hverdag gir flere muligheter for møter mellom studenter og arbeidsliv. I Samfunnsviterne har vi de siste årene valgt andre konsepter enn karrieredager i vårt studentrettede karrieretilbud. Men hvis du skal besøke en karrieredag, hvordan går du frem for å få mest mulig ut av den?

Små grep

Den gode nyheten er at det ikke skal all verdens av innsats til. Som arbeidsgiverne i vår undersøkelse ga uttrykk for, går svært mange studenter formålsløst fra stand til stand og stiller spørsmål av typen: «Jeg er litteraturviter. Hvor kan jeg jobbe hos dere?»

Bare det å vri fokus fra en selv, og heller fokusere på virksomheten, vil ha en positiv effekt: «Hva er deres viktigste satsningsområder fremover? Hvilke kompetanser er dere særlig ute etter når dere ansetter?» Om du i tillegg har gjort research på aktuelle virksomheter i forkant, og dermed kan stille noen mer målrettede spørsmål, vil du virkelig utmerke deg: «Jeg følger dere på Facebook og der får jeg inntrykk av at dere er veldig opptatt av bærekraft. Hvordan jobber dere konkret med dette?»

Mange lurer på om de kan ha med CV-er på karrieredager. Her er det ulik praksis hos ulike arbeidsgivere. Du kan gjerne ha med deg en kortfattet presentasjons-CV som du deler ut til de som tar imot, men det er vel så enkelt å sende en nettverksforespørsel på LinkedIn og takke for hyggelig samtale på stand.

Husk at ditt formål med karrieredagen først og fremst er informasjonsinnhenting. Vær nysgjerrig, still spørsmål og vis interesse. Kanskje får du noen spørsmål tilbake, så vær forberedt på å si noen ord om din kompetanse og karriereinteresser. 

Og om du fortsatt blir klam på hendene av tanken på karrieredager: Husk at arbeidsgiverne på stand er like ubekvemme som deg …