Høstens studentutvalgsmøte er 21.-22. september. Studentutvalget består av studentledere fra studiesteder der Samfunnsviterne er representert med et studentlag. Studentutvalget skal velge seg en leder og nestleder for 2021, og alle studentmedlemmer i Samfunnsviterne kan melde sin interesse for dette vervet.

Som leder for studentutvalget får du kunnskap om og erfaring med organisasjonsarbeid, politikk, påvirkningsarbeid og ledelse. Studentlederen er et viktig bindeledd mellom Samfunnsviternes studentlagsledere på studiestedene og hovedstyret i foreningen. 

En studentleder er studentmedlemmene i Samfunnsviternes talsperson, og skal bidra til å fremme viktige studentpolitiske saker i foreningen. Nestleder jobber tett med studentlederen og diskuterer studentpolitiske saker. 

Ved å ha et verv som studentutvalgsleder får du blant annet følgende erfaring: 

  • Politikk og påvirkningsarbeid 
  • Ledelse 
  • Bidra til at studentenes interesser blir hørt

 
Det avholdes minst én årlig samling for studentlagenes ledere, kalt studentutvalgsmøte.

Er du den den nye studentlederen eller nestlederen? Send 2-3 setninger om deg selv, eller en selfiefilm til studentansvarlig i Samfunnsviterne, Kim McPherson-Galaaen på e-post kmg@samfunnsviterne.no 

Valget vil finne sted på studentutvalgsmøtet den 21.-22. september i Oslo, der altså ledere fra Samfunnsviternes studentlag skal møtes. Kontaktinformasjon om studentlagene finner du her.

Samfunnsviterne dekker reise om du vil melde deg som kandidat og presentere deg selv på studentutvalgsmøtet.

Ønsker du å stille til vervet som studentutvalgsleder, men kan ikke delta på møtet den 21-22. september, kan du melde din interesse ved å sende litt informasjon om deg selv til Kim McPherson-Galaaen på e-post kmg@samfunnsviterne.no

Samlingen avholdes med forbehold og i henhold til gjeldende smittevernsregler. Dersom reglene i Oslo endrer seg, så blir samlingen avlyst eller gjennomført digitalt. Vi følger situasjonen fortløpende. 

Frist for å melde sin interesse og sende informasjon om seg selv er 14. september 

Vi gleder oss til å høre fra deg!