Studentutvalget i Samfunnsviterne reagerer på at det i utkastet til Høyres partiprogram foreslås en studentavgift for studenter utenfra EØS og Sveits.

På mandag la regjeringspartiet Høyre frem et utkast for sitt nye partiprogram. Studenttillitvalgte i Samfunnsviterne stiller seg positive til intensjonen i programutkastet om å koble studentene nærmere næringslivet, blant annet gjennom bestilling av bachelor- og masteroppgaver fra ulike aktører i privat sektor.

Studentutvalget er også positive til forslaget om en videre digitalisering av landets universiteter og høgskoler.  

- Vi reagerer på at det foreslås en studentavgift for studenter utenfra EØS og Sveits. Dette ser vi som et brudd på gratisprinsippet i norsk offentlig høyere utdanning. Her håper vi delegatene på partiets landsmøte snur, sier studentlederen i Samfunnsviterne, at Njål Benkestoch Kjølholdt-Gustavsen.