Høsten er høysesong for karrieredager på universiteter og høyskoler. Etter noen års koronapause står arbeidsgivere igjen på stand for å snakke med studentene om karrieremuligheter i deres bedrift. Vet du hvordan du best kan få utbytte av karrieredagen på ditt studiested? Vi har tipsene!

Ikke alle studenter opplever karrieredager som like nyttige. Arbeidsgiverne du møter på stand har kanskje aldri hørt om din utdannelse, de har ingen ledige stillinger for øyeblikket og det virker kanskje som det eneste de kan tilby er reflekser, twist og kulepenner ...

Kjenner du deg igjen i dette scenariet? Du er ikke alene!

«De evinnelige karrieredagene»
Du trodde kanskje at arbeidsgiverne elsker karrieredager? Vel – ikke ifølge Samfunnsviternes arbeidsgiverundersøkelse.

Arbeidsgiverne vi intervjuet fortalte at de er lei «de evinnelige karrieredagene», og opplever ofte studentene som henvender seg som litt passive.

“Hva kan dere bruke meg til?”, er spørsmålet som gjerne går igjen. Og det verken kan eller vil arbeidsgiverne svare på.

Små grep gir stor forskjell
Det er selvfølgelig mulig å få noe ut av slike dager – om man går inn for det, forbereder seg godt og stiller de «riktige» spørsmålene til bedriftene på stand:

1) Fokuser på arbeidsgiver
Som arbeidsgiverne i vår undersøkelse ga uttrykk for, går svært mange studenter formålsløst fra stand til stand og stiller spørsmål av typen: «Jeg er litteraturviter. Hvor kan jeg jobbe hos dere?»

Bare det å vri fokus fra en selv, og heller fokusere på virksomheten, vil ha en positiv effekt:

«Hva er deres viktigste satsningsområder fremover?»
«Hvilke kompetanser er dere særlig ute etter når dere ansetter?»

2) Gjør research i forkant
Om du i tillegg har gjort research på aktuelle virksomheter i forkant, og dermed kan stille noen mer målrettede spørsmål, vil du virkelig utmerke deg:

«Jeg følger dere på Facebook og der får jeg inntrykk av at dere er veldig opptatt av bærekraft. Hvordan jobber dere konkret med dette?»

3) Ikke et jobbintervju
Husk at ditt formål med karrieredagen først og fremst er informasjonsinnhenting. Vær nysgjerrig, still spørsmål og vis interesse. Kanskje får du noen spørsmål tilbake, så vær forberedt på å si noen ord om din kompetanse og karriereinteresser.

4) Tenk karriere tidlig i studieløpet
Karrieredager er ikke bare relevant for de som nærmer seg ferdig utdannet. Mange arbeidsgivere tilbyr for eksempel oppgavesamarbeid, sommer- og deltidsjobber.

5) Følg opp i etterkant
Mange lurer på om de kan ha med CV-er på karrieredager. Her er det ulik praksis hos ulike arbeidsgivere. Du kan gjerne ha med deg en kortfattet presentasjons-CV som du deler ut til de som tar imot, men det er vel så enkelt å sende en nettverksforespørsel på LinkedIn og takke for hyggelig samtale på stand.

Om du senere søker på en stilling i en av bedriftene du møtte på stand, viser du til karrieredagen og forteller hva som gjorde at du ble interessert i å jobbe der etter å ha snakket med dem på stand. (Husker du hvem du snakket med, nevner du navn).