Flere av arbeidsgiverne som ble intervjuet i Samfunnsviternes undersøkelse, var uenig i at utdanningsretning har noe med din identitet på arbeidsplassen å gjøre. Arbeidsgiverne synes det er rart og ovenpå hvis en ansatt hos dem skulle hatt mye «stolthet» rundt sin utdanningstittel.

De mener heller at det viktigste er hva man gjør og hva man har gjort, prosjekter man har gjennomført, erfaringer man har og interesser som er viktige for en. Profitt er også sentralt i dette, spesielt å kunne vise hvordan man kan skape det med den erfaringen man har. Flere nevner at det å identifisere seg sterkt med en utdanningstittel er en indikator på nyutdannede og folk med lite erfaring. Dette mener de slites vekk gjennom yrkeserfaring. Samtidig sier de at samfunnsvitere i større grad enn andre utdanningsretninger er opptatt av sin utdanningstittel og fremhever det.

Så hva gjør man da? Om man vil videre i karrieren og ønsker å fremme fagkompetansen sin? Når arbeidsgiver har en helt annen utdanningsbakgrunn, så mastergraden din trenger en forklaring? Når alle kollegaene dine er jurister og økonomer, og ikke behøver å forklare noe som helst? Når du skal forhandle lønn og trenger argumenter for å overbevise arbeidsgiver?

Mange samfunnsvitere opplever et forklaringsbehov når det kommer til egen utdanning, og dette kan prege karriereutviklingen deres negativt. La oss bare si det først som sist:

Arbeidsgivere er mest opptatt av seg selv.

Arbeidsgiverne har fokus på at oppgavene må gjennomføres, roller må fylles og mål må nås. Hvordan kan du hjelpe dem med dette? Når organisasjonen du søker jobb i har satt seg som mål å få 10 000 nye betalende medlemmer ved utgangen av året, hjelper det lite at «arbeidet med masteroppgaven har lært deg å jobbe både selvstendig og i team». Du er nødt til å innta arbeidsgivers perspektiv.

Ikke skyv graden foran deg. Konkretiser kompetansen din og hvordan den er relevant for arbeidsgiver. Resultater er alltid overbevisende. Hva har du fått til i deltidsjobb, verv eller studier? Hvilke fordeler kan arbeidsgiver dra av dine tidligere meritter?

Tror du arbeidsgiver vil ansette en med «mastergrad i litteraturvitenskap» eller en som har «lang erfaring i å studere hvordan mennesker tenker og lever, og vil kunne bidra med nyttige verktøy i analysen av nye kunder og markedsområder»?

Selvsagt skal du fremme kompetansen utdanningen din har gitt deg. Men for å gjøre dette på «riktig» måte, må du først forstå arbeidsgivers behov.