I disse koronatider er vi mer inne og mange har mer fritid enn før. Samfunnsviternes rådgiver i fag og karriere, Marie Toreskås Asheim, anbefaler studenter å gi CVen en vårpuss!

Er du en av dem som venter med å se på CVen til du skal søke jobb? Bruker du samme CV flere ganger til alle typer jobber du søker på? Den vanen bør du endre nå!

-En CV er viktig da dette er arbeidsgivers første møte med deg. De fleste leser CV-en før de leser søknaden, og avgjør på bakgrunn av opplysningene i denne om det er aktuelt å lese søknaden også. CV-en er det som viser at du er faglig kvalifisert for stillingen. Det er veldig vanlig at arbeidsgivere benytter elektroniske CV-databaser, som f.eks. Webcruiter eller Jobbnorge, i sine rekrutteringsprosesser. Her kan de søke, sile og rangere kandidater, basert på søkestikkord som er relevante for den aktuelle stillingen. Dermed blir det enda viktigere at du har en skreddersydd CV som får frem kompetansen din på en relevant måte, slik at du har best mulig sjanse for å dukke opp i arbeidsgiver søk, sier Asheim.

Hvordan skal en CV se ut?

- Nå benytter som nevnt de fleste arbeidsgivere digitale løsninger, og CV-ens oppsett blir dermed definerte av disse. Her er det viktig å ha gode og utfyllende beskrivelser av både utdanning, jobb og verv. Bruk evt. fritekstfelt dersom det er informasjon du ikke får med andre steder. Har du mulighet til å laste opp din egen «papir-CV» i tillegg, anbefaler jeg at du gjør det. Dersom arbeidsgiver ikke benytter elektroniske CV-databaser, er det viktig at CV-en du sender dem er ryddig og oversiktlig og tydelig kommuniserer hva du har av kompetanse. Arbeidsgivere har ofte svært mange CV-er de skal se gjennom på kort tid. I løpet av 20 sekunder bør de ha fått et inntrykk av hva du kan tilby dem. Ha gjerne med bilde. Det skaper en mer personlig kontakt og flertallet bruker bilde på CV-en nå. Her er det portrettutsnitt som gjelder og mobilkamera fungerer fint, sier Asheim.  

Asheim legger til at det finnes uendelig mange CV-eksempler og maler på nett. La deg gjerne inspirere av disse, men husk at det som fungerer godt for andre, ikke nødvendigvis er riktig for deg. Har du f.eks. hatt mange verv mens du studerte, vil du sannsynligvis ha andre behov enn de som har hatt samme deltidsjobb under hele studietiden.

På Min side finner du mer informasjon om hvordan du kan skrive en CV. 

Hvilke feil er det mange gjør når de skriver en CV?

- Den vanligste feilen jeg ser er nok at folk er for lite utfyllende. Det er viktig at du forklarer hvilke kunnskaper og ferdigheter utdanning, jobb og verv har gitt deg. Mange blander også CV og søknad. CV-en er en stikkordsmessig presentasjon av erfaringen du har så langt. Søknaden er en beskrivelse av deg i jobben du søker på. Her syns jeg det er viktig å understreke at dette ikke er typiske «nybegynnerfeil». Erfarne arbeidstakere bommer vel så mye på disse tingene som nyutdannede.

CVen skal inneholde:

  1. Personalia
  2. Utdanning 
  3. Erfaring
  4. Språk
  5. IT
  6. Referanser

Her finner du to eksempler på hvordan en CV kan se ut.