Samfunnsviternes lønnsundersøkelse viser at nyutdannede medlemmer får høy startlønn.

Det er ikke enkelt å vite hva man kan kreve i lønn som nyutdannet med master i samfunnsvitenskapelige eller humanistiske fag. Lønnen til mange av våre medlemmer påvirkes variabler som utdanningsgrad, arbeidserfaring og om vedkommende nylig har byttet jobb.

 

Hva vet vi om lønnen til en nyutdannet?

I 2018 var gjennomsnittslønnen for nyutdannede i Samfunnsviterne høyere enn for nyutdannede i Tekna og Econa.

 

Tabell 1. Årslønn til nyutdannede medlemmer i Samfunnsviterne, Tekna og Econa i 2018  

Kilder: Lønnsundersøkelsene til Samfunnsviterne, Tekna (nyhet) og Econa (nyhet)

 

Kompetanserevolusjonen er i gang

Resultatet av økt startlønn viser at arbeidsgivere ikke kun vektlegger teknologisk og økonomisk forståelse, men også sosiale og emosjonelle egenskaper, samt samfunnsforståelse hos arbeidstakerne.

 

I alle virksomheter er det behov for samfunnsvitere som har kjennskap til kunders og brukeres adferd. Det er også viktig med kompetanse som kan løse komplekse utfordringer på grunn av teknologiutviklingen, klimaendringer, globalisering og aldring. En høy startlønn kan tyde på at samfunnsviternes kompetanse er noe arbeidsgiver verdsetter i økende grad.

Om du er usikker på om lønnstilbudet du har fått er riktig i forhold til din kompetanse og erfaring, så kan du sammenligne deg med andre samfunnsvitere og humanister.

Se hva andre samfunnsvitere og humanister som er medlemmer i Samfunnsviterne tjener her.