I årevis har det vært diskusjoner om studenter bør skaffe seg arbeidserfaring eller ta høyere utdanning for å være godt rustet for arbeidslivet. Samfunnsviternes lønnsundersøkelse (2018) viser at det lønner seg å ta en høyere utdanning.

»Jo mer samfunnsvitere og humanister utdanner seg, desto høyere lønn får de»

Investering i høyere utdanning er mer lønnsomt enn å ha en lang fartstid i arbeidslivet eller bytte jobb. Også rapporten til NIFU (2019) om arbeidsmarkedssituasjonen to-tre år etter eksamen, viser at det er høy etterspørsel etter personer med høy utdanning.  

Om du ikke har lyst til å studere mer, eller ikke vet hva du vil fordype deg i, kan et kurs bidra til økt kompetanse. Samfunnsviterne tilbyr flere kurs til medlemmer som kan gi faglig påfyll eller inspirasjon til etter- og videreutdanning.

Doktorgrad lønner seg

Samfunnsviternes lønnsundersøkelser viser at doktorgrad gir lønnsmessig god uttelling og at lønnen har økt i forhold til mastergrad de siste årene. Doktorgraden er mer lønnsom for kvinner enn for menn, og mange arbeidsgivere, særlig i privat sektor, er villige til å betale mer for å tiltrekke seg de med doktorgrad.

Enkelte arbeidsgivere er opptatt av å etter- og videreutdanne ansatte. Det kan derfor være nyttig å høre om mulighetene som finnes for dette på arbeidsplassen. Det finnes også flere stipendiatstillinger der du kan ta en doktorgrad og samtidig får betalt for å utdanne deg.  

Selv om Samfunnsviterens lønnsundersøkelse viser at høyere utdanning lønner seg, vil blant annet arbeidserfaring også være nyttig for å argumentere for en høyere lønn. Les mer om hvordan du kan forhandle lønn her.