Ønsker du høyere lønn i den nye jobben og lurer på hvordan du skal argumentere for å få det? Det overraskende svaret er at du skal fokusere mindre på deg (og ditt ønske om høyere lønn) og mer på arbeidsgivers behov.

Arbeidsgivere er som kjent mest opptatt av seg selv. For å få gjennomslag for ditt lønnskrav, er det viktig at du fokuserer på bedriften og ledelsens behov. Du må selvsagt fremme din egen kompetanse, men dette bør hele tiden vinkles mot følgende spørsmål:

Hvorfor vil det lønne seg for arbeidsgiver å gi deg mer i lønn?

Når du forhandler lønn ved ansettelse må du forsøke å predikere hva du vil bidra til, ved å vise til tidligere måloppnåelser. Ettersom du ikke har begynt å jobbe for dem enda, har du ingen konkrete resultater å vise til i den aktuelle stillingen. Samtidig er det som regel ved jobbskifte og nyansettelser du kan gjøre de største lønnssprangene.

For studenter og nyutdannede vil ofte ikke den mest relevante erfaringen komme fra lønnet arbeid. Da er det viktig å fremme frivillig arbeid, verv og andre relevante erfaringer i jobbsøkerprosessen.

For eksempel:

  • Har du vært med i en studentforening og fått erfaring med prosjektarbeid, gjennomføring av arrangementer, markedsføring, rekruttering av medlemmer e.l.?
  • Har du et lengre utenlandsopphold bak deg og gjennom dette utviklet god kulturforståelse, språkferdigheter og kjennskap til spesifikke landområder?

Vis at det er samsvar mellom det bedriften ønsker å oppnå og dine erfaringer, resultater, kontaktnettverk og øvrig kompetanse:

Mine år i serviceyrker har vist at jeg er svært god til å argumentere for produkter og tjenester, og det vil være nyttig for dere i arbeidet med å etablere et større kontaktnettverk innenfor fagfeltet. Her vil også organisasjonserfaringen min være relevant, både fordi jeg er godt trent i å bygge nettverk og fordi jeg kjenner relevante personer og virksomheter.

Husk at pensjon og andre goder, som for eksempel ferie, er en del av den samlede godtgjørelsen for det arbeidet du utfører. Det kan derfor være en idé å snakke om betingelser istedenfor lønn.