Samfunnsviterne er opptatt av at nyutdannede samfunnsvitere og humanister skal presentere seg på en god og relevant måte i møte med arbeidsgivere. Overgangen fra studier til jobb kan være en krevende prosess, og derfor mener vi det kan være godt med litt «eksperthjelp».

Du som ANSA-medlem kan nå vinne en «veiledningspakke» levert av Karrierehuset til en verdi av svimlende 24.000, -. Pakken du kan vinne, inneholder 7 timer rådgiving med en sertifisert karriererådgiver, i tillegg til oppfølging på mail og telefon ved behov. Premien er for alle, uavhengig hvor du bor. 

Karriererådgiveren vil bl.a. kunne bidra med:

  • Hjelp til å identifisere jobbmuligheter.
  • Trening i å formidle kompetansen din gjennom skriftlige dokumenter og muntlige presentasjoner.
  • Tilgang til nettverk og samarbeidspartnere i næringslivet og rekrutteringsbransjen.
  • Sparringspartner gjennom jobbsøket.

Slik deltar du:

Du svarer på følgende spørsmål:


Hva tenker du at en karriererådgiver kan hjelpe deg med? 

Svaret sendes per e-post til srs@samfunnsviterne.no, skriv KLAR-konkurranse 2019 i emnefeltet. Frist for innsending av din motivasjonstekst er 3. desember.

Konkurransebetingelser:

Du må være student eller nyutdannet innenfor en samfunnsvitenskapelig eller humanistisk fagretning, samt være studentmedlem i Samfunnsviterne. Som ANSA-medlem får du gratis studentmedlemskap i Samfunnsviterne. Du kan melde deg inn i Samfunnsviterne samtidig som kampanjen pågår for å kunne delta i konkurransen. Meld deg inn her!

Vinnerne trekkes på ANSAs online karrieredag den 19. desember og kontaktes via e-post. Svaret du oppgir i konkurransen skal ikke lagres eller brukes til noe annet formål, enn at svaret du oppgir gjør at du er med i trekningen av premien.


Er du interessert i jobb- eller karrieretips? KLAR for arbeidslivet er en Facebook-gruppe for deg som er nysgjerrig på karrieremuligheter for samfunnsvitere og humanister.

Samfunnsviterne er et bredt, faglig fellesskap som består av mer enn 14 000 samfunnsvitere og humanister. Samfunnsviterne er opptatt av å fremme fagenes posisjon i samfunnet, styrke fagidentiteten og formidle faglig påfyll til sine medlemmer.

Meld deg inn i Samfunnsviterne og få flere medlemsfordeler. For ANSA-medlemmer er studentmedlemskap helt gratis!