Hva kan du egentlig forvente i lønn i din første jobb?

Se for deg følgende scenario:

Du er på annengangsintervju til en stilling du har veldig lyst på. Tonen er god. Arbeidsgiver nikker anerkjennende til det du sier. De har kalt deg inn igjen så de vurderer deg som en veldig relevant kandidat for stillingen. Skuldrene dine har senket seg siden førstegangsintervjuet. Så spør arbeidsgiver: «Hvilke forventninger har du til lønn?»

Hva svarer du? Hva bør du svare? Og hva kan du egentlig forvente i lønn i din første jobb?

Mange nyutdannede er så glad for å få tilbud om jobb, at de ikke vier lønnen særlig tanke i jobbsøkerprosessen. Uansett hva du får utbetalt innebærer det jo et enormt løft i privatøkonomien, sammenliknet med studenttilværelsen. Mange vet ikke en gang hva gjennomsnittslønnen for nyutdannede innen deres fagfelt er.

Men når lykkerusen over å ha landet førstejobben begynner å avta, kommer tvilen til mange. Kunne jeg ha bedt om mer?

I november setter vi derfor fokus på lønn. Samfunnsviternes årlige lønnsundersøkelse sendes ut i desember og vi varmer opp med å gi dere funn fra fjorårets undersøkelse, lønnsoversikter sortert på fagretninger, tips til lønnsforhandlinger og informasjon om våre tilbud til nyutdannede som skal forhandle lønn for første gang.

Følg med i november – og sørg for at du får lønn som fortjent!