Rådgiver i fag og karriere i Samfunnsviterne, Marie Toreskås Asheim gir deg sine råd om jobbsøkerprosessen.

Kan man ringe arbeidsgiver for å få fortgang i jobbsøkerprosessen?

Dette spørsmålet kom nylig inn til Samfunnsviternes karrieremail.

Når man har sendt inn søknad for en stilling er det jo litt variasjon i hvor flinke de som lyser ut stillingen er til å informere om prosessen. Noen gir beskjed relativt raskt om man er kommet videre til intervju eller ikke, mens noen venter med å gi beskjed til stillingen er besatt. Hvordan er dette med å ringe for å for å høre om fremdriften i prosessen og status på eget kandidatur? På en måte viser det interesse, men om det er mange søkere og «alle» skal ringe om dette kan det oppleves som masete? 

Ring før du søker på jobben

Jeg oppfordrer deg til å ringe og forhøre deg om stillingen før du søker. I tillegg til å få utfyllende informasjon om jobben, utover det som står i stillingsutlysningen, kan du også spørre om hvordan ansettelsesprosessen er tenkt lagt opp. De fleste arbeidsgivere vil da kunne gi et anslag på ca. når de ser for seg å innkalle til (førstegangs)intervju og når stillingen bør være besatt.

Dersom du er innkalt til intervju, eller blitt tilbudt en annen stilling, men har søkt på en du syns er mer interessant, kan det være en god idé å ringe og forhøre deg om prosessen. Da har du et konkret behov for denne informasjonen, du får vist motivasjon for jobben, samt synliggjort at du er attraktiv på arbeidsmarkedet.

Om man har kommet så langt som til intervju tenker jeg det er naturlig å spørre om prosessen videre der. Ofte informeres man også om videre prosess i løpet av intervjuet.

Ukultur


Spørsmålet ditt peker på en utbredt «ukultur» hos mange arbeidsgivere, hvor man kun følger opp de søkerne som kommer videre i prosessen. Heldigvis blir stadig flere virksomheter bevisst på hvor dårlig dette er for deres omdømmebygging. En nyutdannet som mangler relevant erfaring i dag, kan være «drømmekandidaten» om fem år. Men hvor interessert vil du da være i en virksomhet som ikke engang tok seg tid til å besvare søknaden din på en god måte i forrige runde?

Har du spørsmål om karriere? Send spørsmålet ditt til Samfunnsviterne på e-post karriere@samfunnsviterne.no