På studentutvalgsmøtet 27.-28. februar ble Njål Gustavsen valgt til studentutvalgsleder i Samfunnsviterne.

Det var flere gode kandidater som meldte sin interesse for vervet som studentutvalgsleder i Samfunnsviterne. Studentutvalget avga sin stemme, og den nye lederen ble Njål Gustavsen fra Universitetet i Bergen.

Studentutvalgsleder, Njål Gustavsen.

-Jeg takker for tillitten. Jeg gleder meg til arbeidet som studentutvalgsleder i Samfunnsviterne, sier Gustavsen.

- Sammen med dyktige medtillitsvalgte skal jeg sette medlemmenes interesser på dagsorden, sier Gustavsen.

Shienna Forus ble på studentsamlingen i 2019 valgt til studentobservatør i Samfunnsviterne. Studentobservatøren og Studentutvalgslederen vil arbeide tett sammen for å fremme Samfunnsviternes studentpolitiske saker.

-Jeg ser frem til et godt samarbeid med den nye studentutvalgslederen, sier Forus.Studentobservatør, Shienna Forus.

Har du spørsmål eller er det studentpolitiske saker som er viktig der du studerer? Ta kontakt med studentutvalgslederen på e-post: njal9@hotmail.com

Her finner du oversikt over Samfunnsviternes studentrepresentanter ved ulike studiesteder.


Studentutvalget i Samfunnsviterne. Karen Sofie Bakkalia, Linda-Marie Leirpoll, Frida Skjei Malin Pettersen,
Njål Benkestoch Kjølholdt Gustavsen, Hans Martin Corneliusse Shienna Forus og Silje Pallesen

Ønsker du deg et verv i Samfunnsviterne? Samfunnsviterne har flere aktive studentlag. Ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Sophie Ravn Spurkeland på e-post srs@samfunnsviterne.no, om du vil ha hjelp til å finne et verv som passer deg.