Dette er for mange uvirkelige tider med store restriksjoner på vårt daglige virke. En situasjon vi ikke har vitnet i etterkrigs Norge.

Studentutvalgsleder, Njål Gustavsen

For mange av våre studentmedlemmer fører koronaviruset til avlysning av forelesninger, omorganisering av eksamener og en ny studiehverdag preget av mye usikkerhet og mange spørsmål.

Selv om utviklingen kan oppleves som utfordrende er mitt viktigste budskap at våre studentmedlemmer følger myndighetenes råd og påbud, dette er vår innsats til den nasjonale helsedugnaden.

I disse tider må vi se situasjonen i et større bilde, der vi alle i felleskap gir vårt bidrag for folkehelsen.

For noen generasjoner siden ble unge sendt til krigsinnsats, mens vår rolle i dag er å begrense vår sosiale kontakt.

Dette er det minste vi kan gjøre. Dette gjør vi for å beskytte våre eldre og andre utsatte risikogrupper.