Kunnskap om bærekraft og miljø etterspørres i flere bransjer. Flere arbeidsgivere mener dette er et felt samfunnsvitere har kompetanse på (Samfunnsviternes arbeidsgiverundersøkelse, 2019).

Arbeidsgiverne i Samfunnsviternes undersøkelse siktet til samfunnsviternes samfunnsforståelse. Samfunnsvitere har forståelse av individ- og gruppeadferd og en forståelse for styringsmakter. Samtidig fremheves samfunnsgeografer og samfunnsplanleggere som svært relevante faggrupper her.

Kan egentlig klimagåten løses uten samfunnsvitere?


Nei! Det finnes flere eksempler på hvorfor samfunnsvitere er viktige når klimabeslutninger skal tas. Kronikkforfatter Astrid Bredholt Stensrud skriver i Fædrelandsvennen om hvordan klimaendringene ikke bare påvirker natur og infrastruktur i lokalsamfunn, men også gir sosiale og kulturelle forskjeller. Et eksempel Stensrud bruker er et program som ble satt i gang grunnet økende klimaendringer og vannmangel. Ny og moderne teknologi skulle gi mer effektiv vannbruk. Lokalbefolkningens verdier ble ikke tatt hensyn til, og bøndene hadde problemer med både innstallering av sprinkelanlegg og enkelte hadde ikke egenkapitalen til å investere i anleggene (Klimapolitikken tenger samfunnsvitere, 15.09.2019). Ingeniører er viktige for å lage tiltaksplaner, men samfunnsvitere er viktige for å ivareta lokalbefolkningen og sørge for at gjennomføringen av klimatiltakene blir gjort på en god måte.   

Har du ikke studert klima og miljø?

Fortvil ikke! Verktøyene til å jobbe med klimaendringene ligger i den samfunnsvitenskapelige utdanningen og ettersom stadig flere organisasjoner er opptatt av klimatiltak, får mange også kunnskap om bærekraft gjennom arbeidserfaringen. Språk er for eksempel veldig viktig i arbeid med klimaendringer. Vi får stadig nyere informasjon om klimaforskning, og selv de som har studert klima og miljø må fornye sin kunnskap gjennom kurs og konferanser.

Ikke glem å tydeliggjøre ovenfor arbeidsgiver hvordan din kompetanse har verdi når klimagåten skal løses. Fortell om hvordan du som samfunnsviter forstår individet, språket, gruppen eller geografien.

Søk på jobben, og bli den nye klimarådgiveren, da vel!