I juni 2019 gjennomførte Samfunnsviterne en kvalitativ undersøkelse som går i dybden på arbeidsgiveres erfaringer og opplevelser av samfunnsvitere.

Det ble gjennomført intervjuer med private og offentlige bedrifter, organisasjoner, byråer og virksomheter. Vi ønsket å få et tydeligere bilde av hvordan arbeidsgivere i ulike bransjer og sektorer opplever samfunnsvitere og humanister:

  • Hvilke fordommer (positive og negative) har arbeidsgivere om samfunnsvitere?
  • Hva mener de er våre faggruppers styrker og svakheter?
  • Hvordan vurderer arbeidsgivere samfunnsvitere vs. humanister?
  • Hvilken kompetanse etterspørres i ulike bransjer?
  • Hvilken rolle kan samfunnsvitere ha i det teknologiske skiftet?
  • Hva bør våre medlemmer være bevisst på for å oppleve god karriereutvikling?

På forhånd hadde vi en forventing om at undersøkelsen ville avdekke kunnskapshull og feiloppfatninger blant arbeidsgiverne. Selv om vi også fant elementer av dette i intervjuene, viste undersøkelsen at det først og fremst er oss samfunnsvitere som har en jobb å gjøre. Kanskje er vi for selvopptatte og navlebeskuende i møte med arbeidslivet?

I løpet av de neste ukene vil vi presentere tre «fun-facts» fra arbeidsgiverundersøkelsen vår. Her får du arbeidsgivernes ærlige meninger om oss. Å forstå arbeidsgivers perspektiv er helt grunnleggende for god karriereutvikling. Det betyr ikke at du alltid må være enig i det arbeidsgiverne sier, men du når lettere målene dine om du vet hvordan de tenker.