Hovedtariffoppgjøret 2020

Samfunnsviterne deltar i de sentrale lønnsoppgjørene gjennom representasjon i Akademikernes tre forhandlingsutvalg. Disse forhandler tariffavtaler i helseforetak, kommuner og statlig sektor. Egne samarbeidsutvalg ivaretar næringsdrivende og medlemmer i privat sektor, men disse forhandler ikke tariffspørsmål. I tillegg inngår Samfunnsviterne samarbeid med de øvrige Akademiker-foreningene om revisjon av sentrale overenskomster i Spekter trad/SAN-området og Virke/HUK-området.

Vårens hovedtariffoppgjør ble på grunn av covid-19 utsatt til høsten.

Viktige datoer i hovedoppgjøret 2020:

NHO-forhandlingene
3. august: Frontfagsforhandlingene gjenopptas
4. august: Brudd i frontfagsforhandlingene
21. august: Frist for å komme til enighet
22. august: frontfagsoppgjøret sluttført

Spekter trad./SAN
25. august: Oppstart forhandlinger

Forhandlingsfrist Områdene 1, 3-9 og 12
Frist for bistand: Torsdag 17. september kl. 15.00
Frist for avslutning: Onsdag 23. september kl. 15.00
 
Område 2, Norges Bank
Frist for bistand: Onsdag 23. september kl. 15.00
Frist for avslutning: Onsdag 30. september kl. 15.00
 
Område 10, 11 og 13, helse
Forhandlings- og bistandsfristene for helseområdene, område 10, 11 og 13, avtales senere.

Spekter helse
28. august: Oppstart forhandlinger - Enighet i de innledende sykehusforhandlingene
23. september: Akademikerne har kommet til enighet med Spekter om de sosiale bestemmelsene

Stat
1. september: Oppstart forhandlinger
14. september: Brudd i forhandlingene i staten.
Natt til torsdaf 15. oktober: Enighhet i statlig sektor

KS
3. september: Oppstart forhandlinger
15. september: Forhandlingsfrist
Natt til 16. september: Akademikerne brøt forhandlingene i KS
Natt til torsdag 15. oktober: Meklingen mellom KS og Akademikerne er avsluttet 


Samfunnsbedriftene (tidligere KS Bedrift)
22. september: Oppstart
24. september kl 24: Forhandlingsfrist
Natt til 24. september: Akademikerne ble enige med Samfunnsbedriftene om å prolongere dagens hovedtariffavtale. 

Oslo kommune

3. september: Oppstart forhandlinger
15. september: Forhandlingsfrist
Natt til 16. september: Akademikerne brøt forhandlingene i Oslo kommune
Natt til 15. oktober: Enighet i Oslo kommune 

Virke/HUK
30. november: Oppstart forhandlinger
1. desember: Forhandlingsfrist
Forhandlingene mellom Virke og organisasjonene ble gjennomført 30. november og 1. desember
Forhandlingsprotokoll

 

Se Akademikernes nettsider for mer informasjon.

Tariff og konfliktordbok

 

Informasjon vedrørende lønnsoppgjøret høsten 2020

Årets hovedoppgjør i offentlig sektor går til mekling.

Les mer

Frontfagsoppgjøret 2020

Her finner du informasjon om frontfagsoppgjøret.

Les mer