Samfunnsbedriftene

Årets forhandlinger for Samfunnsbedriftene starter 10.mai. Fristen for å komme til enighet er 11.mai.