Spekter helse

Den 16. april ble Akademikerne helse enige med Spekter i de innledende sentrale forhandlingene for helseforetakene.

For overenskomstområde 10 (helseforetakene), har Akademikerne helse og Spekter blitt enige om denne fremdriftsplanen:

• 20. mai – frist for oppstart av lokale forhandlinger.
• 11. juni – de lokale forhandlingene skal være avsluttet innen kl. 15.00.

Lønnsoppgjøret 2021 i gang: - Vi er stolte av hvordan våre folk i sykehusene har taklet et utrolig krevende år

- Mange sykehus sliter med å rekruttere og beholde leger og andre høyt utdannede. Vi har en klar forventning om reallønnsvekst for våre medlemmer, sier Rune Frøyland, leder for Akademikerne helse.

Les mer