Spekter helse

Rune Frøyland, leder for Akademikerne Helse

Enighet i sykehusoppgjøret

Akademikerne og Spekter er enige om lønnsoppgjørene for helseforetakene og sykehusene. Resultatene er på nivå med frontfaget.

Les mer

anne Gillebo-Blom og Joakim Solhaug ledet forhandlingene på vegne av foreningene i Akademikerne

Akademikerne har kommet til enighet med Spekter

Akademikerne helse har sammen med de øvrige organisasjonene i dag kommet til enighet med Spekter i forhandlingene om de sosiale bestemmelsene.

Les mer

Rune Frøyland, leder for Akademikerne Helse

Enighet i de innledende sykehusforhandlingene

Akademikerne og Spekter kom i dag til enighet i de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon for sykehusene. Datoer for de videre forhandlingene avtales senere.

Les mer

Rune Frøyland, leder for Akademikerne helse, Marit Hermansen, nestleder Akademikerne helse og president i Legeforeningen, og Bjørn Skrattegård, forhandlingsdirektør i Spekter

Forventer reallønnsvekst for sykehusansatte

- Det er viktig at lønnsforhandlingene brukes for å kunne sikre den kompetansen de ulike sykehusene trenger for å levere gode helsetjenester, sier Rune Frøyland, leder for Akademikerne Helse.

Les mer