Spekter tradisjonell/SAN

De innledende A-delsforhandlingene mellom SAN og Spekter begynte 25. august. Under A-delsforhandlingene vil fristene for de lokale B-delsforhandlingene bli fastsatt.


 

Enighet i innledende A-dels forhandling 2020

SAN og Spekter er kommet til enighet i de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon, det vil si A-delen og protokollen til denne.

Les mer