Statlig sektor

Lønnsoppgjøret 2017

Informasjon om lønnsoppgjøret i staten 2020: Enighet om en økonomisk ramme på linje med frontfaget

Meklingen mellom Akademikerne og staten resulterte i enighet, torsdag 15. oktober. Årets lønnsoppgjør har vært preget av stor usikkerhet om den økonomiske situasjonen, og den økonomiske rammen er på linje med frontfaget.

Les mer

Enighet om moderat oppgjør i statlig sektor

- Med høy arbeidsledighet og stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen har vi kommet til enighet om en økonomisk ramme på linje med frontfaget, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat.

Les mer

Brudd i staten: - Skuffet over liten forhandlingsvilje

Det er brudd i hovedtariff-forhandlingene mellom Akademikerne og staten.

Les mer

Statsoppgjøret: - Må verdsette kompetanse

- Staten er avhengig av at de ansatte har høy kompetanse for å tilby gode tjenester. Med koronapandemien som bakteppe er vårt mål et godt og ansvarlig oppgjør for våre medlemmer, sier leder for Akademikerne stat Anders Kvam.

Les mer

Kaffe, notisblokk, penn og mobil

Hovedtariffavtalen i staten videreføres


Partene i staten ble 17. mars enige om å videreføre dagens hovedtariffavtale til 15. september.

Les mer