Partene i staten ble 17. mars enige om å videreføre dagens hovedtariffavtale til 15. september.

Oppdatert 19. mars

Etter planen skulle ny hovedavtale tre i kraft 1. mai i år, men på grunn av koronaviruset utsettes forhandlingene til høsten for både privat og offentlig sektor.

Staten, Akademikerne, LO Stat, Unio og YS Stat ble den 17. mars enige om at gjeldende hovedtariffavtaler videreføres og utløper uten oppsigelse, 15. september 2020. Hovedtariffavtalen inneholder bestemmelser om lønn- og arbeidsvilkår og arbeidstid, som altså prolongeres.

Datoer for oppstart og frist for lønnsforhandlingene er ikke bestemt. Frontfaget har satt frist for forhandlingene 21. august. Partene kommer tilbake til dato for oppstart av forhandlingene, men tar sikte på at det skjer når forhandlingene om frontfaget er ferdig.