Etter noen år utenlands er jeg tilbake i Norge. Jeg har jobbet i et internasjonalt teleselskap, og er tilbudt ansettelse i det norske datterselskapet. Samtidig frister en friere rolle som frilanser eller næringsdrivende. Har dere noen råd til meg?

Å arbeide som frilanser og næringsdrivende kan gi frihet og uavhengighet sammenlignet med å være ansatt. Mange setter dette høyt, og får dekket behovet for faglig stimulans via samarbeid og nettverk.

Det er viktig å være klar over at valget mellom å være ansatt og rollene som frilanser og næringsdrivende, vil ha betydning for langt mer enn graden av frihet og selvstendighet i ditt daglige arbeid.
Arbeidslivet i Norge er bygget opp rundt arbeidsforhold, og innretningen på vårt sosiale sikkerhetsnett speiler dette. Bak rollene som arbeidstaker, frilanser og næringsdrivende skjuler det seg store ulikheter i sosiale rettigheter:

  • Feriepenger: Som arbeidstaker har du rett til feriepenger av alle arbeidsvederlag fra arbeidsgiver, herunder lønn. Som frilanser eller næringsdrivende har du kun unntaksvis slike rettigheter.
  • Sykepenger: Ansatte får 100% sykepenger fra første sykedag, mens frilansere må vente til 17. sykedag før 100% sykepenger inntrer. Næringsdrivende får kun 75% dekning fra 17. sykedag. Frilansere og næringsdrivende kan tegne tilleggstrygd for å øke sine sykepengerettigheter.
  • Tjenestepensjon: Som ansatt skal du tas med i arbeidsgivers tjenestepensjonsordning. Arbeider du som frilanser og næringsdrivende må du tegne egen pensjonsordning, og føre innskuddet som fradrag i selvangivelsen.
  • Dagpenger: Ansatte får dagpenger ved et fall i arbeidsinntekten og reduksjon i arbeidstiden på minst 50%. For frilansere gjelder samme krav. I perioder med «oppdragstørke» kan det likevel være vanskelig å få innvilget, og beregnet dagpenger, fordi det stilles spørsmål ved om du har gjort nok for å få oppdrag.

Samfunnsviterne mener at vårt sosiale rettighetssystem i for liten grad ivaretar frilansere og næringsdrivendes behov. Se de store forskjellene her!

Når du som frilanser eller næringsdrivende skal beregne honorar eller fakturere, må du ta høyde for svakere sosiale rettigheter og dine driftsutgifter. Ønsket lønn + sosiale kostnader + driftsutgifter = nødvendig årsinntekt.