om oss

Personvern i Samfunnsviterne

Norske og europeiske regler om personvern og informasjonssikkerhet stiller krav til hvordan personopplysninger håndteres. Samfunnsviternes behandling av medlemsinformasjon må skje i samsvar med personvernreglene, og prinsippene disse bygger på.

Sikkerhetsledelsen i Samfunnsviterne

Gunn Elisabeth Myhren - Behandlingsansvarlig.

Vidar Berglund -  Sikkerhetsansvarlig.

Åse Marie Eliassen - Personvernombud.

Henvendelser om personvern rettes til personvern@samfunnsviterne.no eller på telefon: 22 03 19 00.

Informasjonssikkerhet i Samfunnsviterne

Samfunnsviterne tar informasjonssikkerhet på alvor. Informasjonssikkerhet og medlemmenes personvern står høyt oppe på foreningens agenda, til det beste for medlemmene.

Samfunnsviternes personvernerklæring

I denne erklæringen informerer vi om hvilke personopplysninger vi behandler, hvorfor de samles inn og behandles, og hvordan vi bruker dem. Den vil også omtale rettigheter du har når vi håndterer dine opplysninger. Vi ber deg sette deg inn i og lese erklæringen grundig. Ta kontakt med oss om du har spørsmål eller synspunkter, vi tar gjerne imot din tilbakemelding.

Se tre filmer om personvern

Vi har et ansvar for at personvernopplysninger blir behandlet i samsvar med personvernreglene. I tre filmer viser vi hvilke vurderinger vi må ta ved behandling av personvernopplysninger.

Personvernprinsipper

Europeiske og norske regler om personvern og informasjonssikkerhet bygger på noen grunnleggende personvernprinsipper. Samfunnsviternes behandling av personopplysninger må skje i samsvar med disse. Her får du en kort innføring i sentrale prinsipper som ligger til grunn for personvernreglene som ble innført i 2018.

Personvern på 1-2-3

Hvorfor er personvern viktig, og hva er egentlig sensitive opplysninger? Her får du en rask innføring i terminologien.

Ingen flere artikler