Vi garanterer at du til enhver tid har blant markedets beste betingelser på lån gjennom vår avtale med Danske Bank. Prisene forutsetter at du bruker banken i det daglige

Les mer om de gode betingelsene her!

Ønsker du å snakke med Danske Bank er du velkommen til å kontakte banken:

Nettportal: www.danskebank.no/samfunnsviterne
Telefon: 05550
E-post: 05550@danskebank.no

Du må oppgi medlemsnummer for å vise at du har et aktivt medlemskap i Samfunnsviterne. Logg deg inn på Min side for informasjon om ditt medlemsnummer!