Samfunnsviterne tilbyr en rekke fordeler for alle medlemmene, enten du er student, arbeidstaker i en privat eller offentlig virksomhet, eller om du driver egen virksomhet.

Medlemmer i Samfunnsviterne får juridisk bistand i arbeidsforholdet, tilgang til privatrettslig hjelp, vi hjelper medlemmene med spørsmål om lønn og vi bistår i lønnsforhandlinger. Vi hjelper medlemmene med alle spørsmål om arbeidsliv og karriere, det være seg spørsmål rundt overgang mellom studier og jobb, arbeidskontrakt, karriereskifte og karriereutvikling.

Vi tilbyr et av markedets beste bank- og forsikringsavtaler. Avtalene er i dag med Danske Bank og Storebrand.  

Les om alle medlemstilbudene våre her!

Er du ansatt i offentlig sektor? Derfor skal du melde deg inn hos oss!

Jobber du i privat virksomhet? Derfor skal du melde deg inn hos oss!

Driver du egen virksomhet? Derfor skal du melde deg inn hos oss!

Er du student? Derfor skal du melde deg inn hos oss!