Samfunnsviterne jobber for å forberede studentene best mulig slik at de er KLAR for arbeidslivet. Dette gjør vi blant annet gjennom å tilby et spisset karrieretilbud som hjelper studentene til å bli KLAR for jobbsøkerprosessen, KLAR over mulighetene og KLAR på hva samfunnsvitere og humanister bidrar med i arbeidslivet. Benytt deg av fordelene mens du studerer og bli KLAR for arbeidslivet!

For våre studentmedlemmer tilbyr vi:

 • Hvilke arbeidsgivere er aktuelle? Hvor finner jeg jobbene? Hvordan ser en CV ut? Hva skal med i en søknad? Vi gir deg verktøyene du trenger for å fremme kompetansen din - Samfunnsviternes karrieresider er et skreddersydd karrieretilbud for våre medlemmer.
 • Karriereguiden KLAR - for nyutdannede samfunnsvitere og humanister. En guide som gir deg verktøyene du trenger når du skal søke jobb. Med konkrete eksempler, maler og verktøy får du oppdatert jobbsøkerinformasjon, tilpasset nyutdannede. Sendes til alle studentmedlemmer siste semester på master.
 • Kurs innen jobbsøking og kompetansekartlegging på studiestedene.
 • Har du fått ditt første jobbtilbud og er usikker på hva som skal være regulert i arbeidskontrakten? Hva den skal inneholde og hva må du være ekstra oppmerksom på? Dette er noe vi kan hjelpe deg med! Vi tilbyr studentmedlemmer 24-timersgaranti for å lese gjennom og vurdere din første arbeidskontrakt!
 • I gledesrusen av å ha fått første jobbtilbud glemmer mange nyutdannede å forhandle lønn. Ikke gå i den fellen! Samfunnsviterne hjelper deg å fremme egen lønn på en god måte.
 • Hvilke rettigheter har man i sommerjobben! Vi hjelper deg!
 • Råd, veiledning og hjelp i alle spørsmål knyttet til lønns- og arbeidsvilkår.
 • Inntil tre timer fri telefonkonsultasjon innen privatrettslige spørsmål med advokat/advokatfullmektig per år.
 • Råd om lønnsforhandlinger og lønnssamtaler, samt tilgang til Samfunnsviternes lønnsstatistikk
 • Akademiker-rabatt på alle bank- og forsikringstilbud du kan ha behov for i studietiden. Studentmedlemmer får gratis kundeprogram i Danske Bank som også inkluderer PC/Mac-forsikring. Studentforsikringen inkluderer innbo- og reiseforsikring til en svært rimelig pris. Reiseforsikringen inneholder også en heltids ulykkesforsikring, uavhengig av om du er på reise eller ikke.
 • Nettverksbygging - hos oss treffer du folk med samme utdanningsbakgrunn som deg hvor du kan knytte forbindelser som kan være til hjelp i karrieren din.

Meld deg inn ved å sende kodeord KLAR til 2012. Medlemskapet på kr 250 blir da trukket fra din telefonregning og du er studentmedlem resten av din studieperiode. Du kan også melde deg inn her!