Faglig påfyll og karriere

Vi viser vei for våre medlemmer, uansett om de er i starten av din arbeidskarriere, har jobbet noen år og ønsker et karriereskifte eller om de nærmer deg pensjonsalder. Kurs, rabattavtaler og møteplassene foreningene inviterer medlemmene til, er en del av det faglige tilbudet Samfunnsviterne tilbyr sine medlemmer.

FAGLIG PÅFYLL

 

KARRIERE

Samfunnsviternes karrrieretilbud deler vi vår kunnskap om arbeidsmarked, jobbsøkerprosess og karriereutvikling. Du får konkrete eksempler, maler og fremgangsmåter for å fremme din kompetanse, og tips til hvordan du kan gå frem for å finne ut mer om karrieremulighetene dine.

Samfunnsviterne ønsker gjennom sitt karrieretilbud å gi deg de verktøyene du trenger for å fremme kompetansen din, tenke bredt og kreativt rundt dine egne karrieremuligheter, og synliggjøre samfunnsvitere og humanisters bidrag i arbeidslivet!

Les mer om karrieretilbudet i Samfunnsviterne!