I samarbeid med våre kurspartnere tilbyr Samfunnsviterne en rekke digitale kurs med umiddelbar tilgang via Min Side til medlemmer og tillitsvalgte. Lær mer om forhandlinger, pensjon, hvordan du lykkes i et digitalt arbeidsliv, effektiv kommunikasjon, arbeidsrett og mye mer.

Samfunnsviterne har gleden av å tilby alle medlemmer, tillitsvalgte og ledere en rekke digitale kurs og opplæringsfilmer med variert tematikk.

Direkte tilgang til digitale kurs via Min Side

Få tilgang til Samfunnsviternes digitale kurstilbud ved å logge inn her.Mangfoldig kurstilbud:

Bli bedre til å forhandle
Blant tilbudet finner du ti kursfilmer om forhandlinger i samarbeid med Wægger Negotiation Institute. Filmene tar for seg en rekke ulike aspekter ved forhandlinger, og er ikke begrenset til lønnsforhandlinger. Lær om effektiv kommunikasjon, digital forhandling, forberedelser mm.

Karriere og utvikling i endringstider

I tider med endring og mindre forutsigbarhet er det enda viktigere å ta kontroll over det man kan ta kontroll over. I denne kurspakken fra Impaktor lærer du mer om blant annet nettverksbygging, karriereutvikling og hvordan du blir enda bedre til å mestre en digital arbeidshverdag!

Tilbudet utvides fortløpende
Vårt digitale kurstilbud vil fremover bli ytterligere forsterket med kurs av ulik tematikk, umiddelbart tilgjengelige for deg som medlem når du logger inn på Min side.

Les mer og gjennomfør Samfunnsviternes digitale kurs på Min side!