I samarbeid med våre kurspartnere tilbyr Samfunnsviterne en rekke digitale kurs med umiddelbar tilgang. Lær mer om forhandlinger, pensjon, hvordan du lykkes i et digitalt arbeidsliv, effektiv kommunikasjon, arbeidsrett og mye mer.

Samfunnsviterne har gleden av å tilby alle medlemmer, tillitsvalgte og ledere en rekke digitale kurs og opplæringsfilmer med variert tematikk.

Logg inn på Min side og få umiddelbar tilgang
Få tilgang til Samfunnsviternes digitale kurstilbud ved å logge inn her.

Mangfoldig kurstilbud
Blant tilbudet finner du ti kursfilmer om forhandlinger i samarbeid med Wægger Negotiation Institute. Filmene tar for seg en rekke ulike aspekter ved forhandlinger, og er ikke begrenset til lønnsforhandlinger. Lær om effektiv kommunikasjon, digital forhandling, forberedelser mm.

Vi tilbyr også fire kurs i samarbeid med Impaktor om hvordan man mestrer det digitale arbeidslivet:

De fire kursene har følgende tematikk:
Kurs 1: Hvordan være medarbeider i et digitalisert arbeidsliv?
Kurs 2: Møteledelse på den digitale møtearenaen
Kurs 3: Hvordan være tillitsvalgt i et digitalisert arbeidsliv?
Kurs 4: Tips og råd til dere som vurderer å bli ledere

- Kursene til Impaktor fokuserer på den digitale arbeidsformen som har preget oss særlig det siste året. De er derfor ment å utruste deg som medarbeider, tillitsvalgt og leder, med konkrete og effektive verktøy for å ivareta rollen enda bedre, sier forhandlingssjef i Samfunnsviterne, Jan Olav Birkenhagen.

- Vi mener dette vil slå godt an som supplement til de erfaringer våre medlemmer allerede har gjort seg på fjernkontoret så langt - det er ingen grunn til å tro at det digitaliserte vil går over, avslutter Birkenhagen.

Tilbudet utvides fortløpende
Vårt digitale kurstilbud vil fremover bli ytterligere forsterket med kurs av ulik tematikk, umiddelbart tilgjengelige for deg som medlem når du logger inn på Min side.

Les mer og gjennomfør Samfunnsviternes digitale kurs på Min side!