Samfunnsviterne tilbyr et skreddersydd karrieretilbud for samfunnsvitere og humanister.

Samfunnsviternes karrrieretilbud deler vi vår kunnskap om arbeidsmarked, jobbsøkerprosess og karriereutvikling. Du får konkrete eksempler, maler og fremgangsmåter for å fremme din kompetanse, og tips til hvordan du kan gå frem for å finne ut mer om karrieremulighetene dine.

Samfunnsviterne ønsker gjennom sitt karrieretilbud å gi deg de verktøyene du trenger for å fremme kompetansen din, tenke bredt og kreativt rundt dine egne karrieremuligheter, og synliggjøre samfunnsvitere og humanisters bidrag i arbeidslivet!

Les mer om karrieretilbudet i Samfunnsviterne!