Samfunnsviterne tilbyr karriereveiledning for arbeidsledige, permitterte eller deg som står i fare for å miste jobben.

Samfunnsviterne tilbyr medlemmer karriereveiledning på telefon. Tilbudet gjelder for deg som er arbeidsledig, permittert eller står i fare for å miste jobben og har behov for en karrieresamtale.

Råd og veiledning gis av Samfunnsviternes samarbeidspartner Knut Roppestad. 
Han kan kontaktes på telefon 901 16 601 (hverdager mellom 9-16).

Karrieresamtalen har en varighet på inntil 1 time.

Du må oppgi ditt medlemsnummer. Dette finner du ved å logge deg inn på Min side.

Dersom du kun ønsker en gjennomlesning av CV og søknad, kontakt oss som tidligere på karriere@samfunnsviterne.no