Juridisk hjelp

Samfunnsviterne hjelper deg dersom du har spørsmål om arbeidstid, omorganisering, eller øvrige spørsmål knyttet til ditt arbeidsforhold.

Medlemmer i Samfunnsviterne har tilgang på råd og bistand innen blant annet:

 • Ansettelse, arbeidsavtale og arbeidstidsbestemmelser
 • Rettigheter knyttet til arbeidstid, permisjon og ferie
 • Konflikter og uenighet på arbeidsplassen

Les mer om vår kompetanse og ditt medlemstilbud!

Har du spørsmål som krever en juridisk vurdering?

Har du andre juridiske spørsmål som ikke er relatert til ditt arbeidsforhold, tilbyr Samfunnsviterne 3 timer gratis juridisk bistand pr. telefon innen et vidt spekter rettsområder.

Les mer

KURS OG AKTIVITETER

Møteplasser

Lederutviklingsprogram – kompetansepåfyll for nye og erfarne ledere

 • Dato: 24.09.2020
 • Sted: Aspire AS, Skøyen, Oslo
 • Plasser: 10
Les mer
Møteplasser

Digitalt kurs om aktivt medarbeiderskap og omstillingskompetanse

 • Dato: 16.11.2020
 • Sted: Digital plattform
 • Plasser: 100
Les mer
Møteplasser

Førjulsquiz med Samfunnsviterne!

 • Dato: 04.12.2020
 • Sted:
 • Plasser: 0
Les mer