Juridisk hjelp

Samfunnsviterne hjelper deg dersom du har spørsmål om arbeidstid, omorganisering, eller øvrige spørsmål knyttet til ditt arbeidsforhold.

Medlemmer i Samfunnsviterne har tilgang på råd og bistand innen blant annet:

  • Ansettelse, arbeidsavtale og arbeidstidsbestemmelser
  • Rettigheter knyttet til arbeidstid, permisjon og ferie
  • Konflikter og uenighet på arbeidsplassen
Bøker

Vår kompetanse og fokus

I Samfunnsviterne er det advokater, jurister og samfunnsvitere med kompetanse innen arbeidsrelaterte spørsmål.

Les mer

En gutt som sitter foran en PC

Ditt medlemstilbud

Samfunnsviterne er rådgiver for medlemmene i spørsmål knyttet til lønns- og arbeidsvilkår.

Les mer

En vekt

Har du spørsmål som krever en juridisk vurdering?

Har du andre juridiske spørsmål som ikke er relatert til ditt arbeidsforhold, tilbyr Samfunnsviterne 3 timer gratis juridisk bistand pr. telefon innen et vidt spekter rettsområder.

Les mer