Juridisk hjelp

Samfunnsviterne hjelper deg dersom du har spørsmål om arbeidstid, omorganisering, eller øvrige spørsmål knyttet til ditt arbeidsforhold.

Medlemmer i Samfunnsviterne har tilgang på råd og bistand innen blant annet:

  • Ansettelse, arbeidsavtale og arbeidstidsbestemmelser
  • Rettigheter knyttet til arbeidstid, permisjon og ferie
  • Konflikter og uenighet på arbeidsplassen
Bøker

Vår kompetanse og fokus

I Samfunnsviterne er det advokater, jurister og samfunnsvitere med kompetanse innen arbeidsrelaterte spørsmål.

Les mer

En gutt som sitter foran en PC

Ditt medlemstilbud

Samfunnsviterne er rådgiver for medlemmene i spørsmål knyttet til lønns- og arbeidsvilkår.

Les mer

En vekt

Har du spørsmål som krever en juridisk vurdering?

Har du andre juridiske spørsmål som ikke er relatert til ditt arbeidsforhold, tilbyr Samfunnsviterne 3 timer gratis juridisk bistand pr. telefon innen et vidt spekter rettsområder.

Les mer

Håndhilsing

Startpakke til medlemmer som vil starte egen virksomhet

Samfunnsviternes medlemmer som skal etablere egen virksomhet får nå tilbud om en «startpakke» innen juridisk rådgivning.

Les mer