Samfunnsviterne er rådgiver for medlemmene i spørsmål knyttet til lønns- og arbeidsvilkår.

Hvis du trenger råd og bistand fra oss, så send en e-post til bistand@samfunnsviterne.no

Saker som sendes inn pr e-post blir behandlet mest effektivt hvis vi samtidig mottar:

 • En kort beskrivelse av saken og problemstillingen.
 • Relevant dokumentasjon, slik som arbeidsavtale og referater etc.

Hvis saken haster kan du ringe oss på vår vakttelefon 22 03 19 05, kl 09-16 alle hverdager.

Samfunnsviterne oppfordrer medlemmene til å utvise forsiktighet med hensyn til å oppgi sensitive personopplysninger i e-postkommunikasjon med foreningen. E-post er ikke en sikker informasjonskanal. Les mer om informasjonssikkerhet i Samfunnsviterne.


Ditt medlemstilbud 

Samfunnsviterne er rådgiver for medlemmene i spørsmål knyttet til lønns- og arbeidsvilkår. Vi skal bistå det enkelte medlem ved behov. Bistanden skal være lett tilgjengelig og av høy kvalitet. Se retningslinjer for juridisk bistand.

Vår spesialkompetanse innen arbeidsrett omfatter blant annet:

 • Kollektiv arbeidsrett og tariffavtaler
 • Inngåelse og tolkning av arbeidskontrakt
 • Lønnsspørsmål
 • Midlertidig ansettelse og andre ansettelsesformer 
 • Konkurransebegrensende klausuler
 • Virksomhetsoverdragelse 
 • Opphavsrett og immateriell rett
 • Endringer i arbeidsforholdet 
 • Avslutning av arbeidsforhold
 • Arbeidstid og vaktavtaler 

Medlemstilbudet gjelder for alle medlemmer uavhengig av yrkesstatus, kontingentkategori, arbeidssted og bosted.  Medlemstilbudet er gratis, men særlige vilkår gjelder for sakførsel i rettsapparatet. 


Når er medlemstilbudet tilgjengelig?

Retten til gratis juridisk bistand knyttet til ditt arbeidsforhold forutsetter at noen vilkår er oppfylt, se juridiske retningslinjer.

De viktigste vilkårene er:

 • Du ha vært medlem i Samfunnsviterne i tre måneder (karantenetid)
 • Saken du ønsker hjelp i, kan ikke ha oppstått eller aktualisert seg før innmelding
 • Du må ikke ha utestående forfalt kontingent