I Samfunnsviterne er det advokater, jurister og samfunnsvitere med kompetanse innen arbeidsrelaterte spørsmål.


Vår kompetanse

Våre advokater, jurister og samfunnsvitere har særskilt kompetanse innen:

  • Individuell og kollektiv arbeidsrett
  • Inngåelse, tolkning og videreutvikling av tariffavtaler 
  • Spørsmål om pensjon og trygd knyttet til arbeidsforholdet
  • Samfunnsviteres bransjer og arbeidsmarked 
  • Forhandlinger av lønns- og arbeidsvilkår
  • Rollen som rådgiver og partsrepresentant 
  • Saksforberedelse og sakførsel for retten

Vårt fokus
Våre rådgivere arbeider om mulig ut fra et hjelp-til-selvhjelp prinsipp. Vår ambisjon er å finne frem til løsninger via dialog, forhandlinger og mekling.Vår konfidensialitet
Samfunnsviternes advokater, jurister og medarbeidere er underlagt eksterne og interne regler om konfidensialitet. Vår saksbehandling og behandling av medlemsinformasjon skal skje i samsvar med våre medlemmers behov for personvern og informasjonssikkerhet.