Usikker på hva du kan forvente i pensjon, eller har du andre spørsmål knyttet til pensjonsordningen din?

Samfunnsviterne tilbyr nå sterkt rabattert pensjonsveiledning til medlemmer med privat tjenestepensjon. Veiledningen gis av Actecan AS, som tilbyr utredninger, analyser og strategisk rådgivning innen forsikring og pensjon.

Om veiledningstilbudet

Pensjonsveiledningen kan blant annet omfatte:

  • En gjennomgang av hvilke pensjonsutbetalinger du kan forvente å få i alders- og uførepensjon fra folketrygd, tjenestepensjonsordninger, AFP og individuell pensjonssparing.
  • Svar på konkrete spørsmål du har knyttet til egne pensjonsforhold, for eksempel å avklare konsekvensene for pensjon ved å bytte jobb.
  • Å forklare hvilke faktorer som kan tas med i betraktningen dersom du vurderer å spare til pensjon på egenhånd, som for eksempel livssituasjon med tanke på alder, arbeid, lønn, familiesituasjon m.m. Actecan kan også informere om skattelovens regler for pensjonssparing og hvordan du eventuelt kan gå videre for å skaffe deg et slikt produkt.
  • Actecan vil kan forklare ulike begreper, for eksempel hva en «risikoprofil» er i pensjonssammenheng og hvordan ulike profiler kan gi ulik pensjon og risiko.

Actecan foretar ikke konkrete pensjonsberegninger eller finansiell rådgivning. Det vil si at det ikke vil bli gitt konkrete råd eller anbefalinger om hvor pensjonsmidler bør plasseres for å få maksimalt utbytte.

Vilkår

Kriteriene for få innvilget delfinansiert pensjonsveiledning fra Samfunnsviterne er følgende:

  • Du er medlem i Samfunnsviterne.
  • Du har betalt medlemskontingenten.
  • Du har en privat tjenestepensjonsordning.

 
Veiledningen koster kr 2200,- per time (eks. mva.) og Samfunnsviterne dekker halvparten av kostnaden for inntil fire timer per år. Egenandelen på kr 1100,- per veiledningstime (eks. mva.), maksimalt kr 4400,- (eks. mva.), vil bli fakturert fra Samfunnsviterne.

For veiledning utover fire timer, dekkes hele kostnaden av det enkelte medlemmet.

Forarbeid/dokumentasjon

Det må i de fleste tilfeller påregnes én times forarbeid fra Actecan for gjennomgang av dokumentasjon ol. Dette forarbeidet vil være omfattet av de fire timene som delfinansieres av Samfunnsviterne. Du vil bli tilsendt et skjema med oversikt over nødvendig informasjon/dokumentasjon og aktuelle problemstillinger du ønsker belyst.

Ansvar

Det gis generell pensjonsveiledning og informasjon om regler og muligheter, men ikke konkrete anbefalinger om valg av pensjonsprodukter, risikoprofil eller plassering av midler. Alle pensjonsøkonomiske avgjørelser tas av det enkelte medlem for egen regning og risiko. Samfunnsviterne og Actecan er ikke ansvarlig for økonomiske tap eller andre konsekvenser som følger av medlemmets disposisjoner.

Ønsker du å benytte deg av pensjonsveiledningen?

Send oss en e-post med din kontaktinfo, medlemsnummer, arbeidssted og informasjon om pensjonsordning.